Loading ....
Przedszkole nr 2 im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 2
im Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Polna 32
05-200 Wołomin
tel: (22) 776 21 73
e-mail: przedszkole2wolomin@wp.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

  • Rodzice do pracy w Radzie zostają wyłonieni w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym w poszczególnych grupach; po 1 reprezentancie z każdej grupy wiekowej;
  • Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę, Przedszkole;
  • Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy    przedszkola  i zaspokojenia potrzeb dzieci;
  • Opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
  • Posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do reprezentowania ich spraw  i współpracy z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną;
  • Wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • Może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;
  • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców;

 

Pokaż informacje o artykule